Konfiguracja poczty w kliencie pocztowym

Instrukcja konfiguracji skrzynki e-mail klienta pocztowego.

 • Nazwa użytkownika: np. [email protected]
 • Hasło: hasło dostępowe do skrzynki e-mail
 • Adres serwera poczty przychodzącej: mail.domena.pl
  • Port poczty przychodzącej:  993 (IMAP), 995 (POP3)
  • Metoda uwierzytelniania: SSL/TLS
 • Adres serwera poczty wychodzącej: mail.domena.pl
  • Port poczty wychodzącej:  465 lub 587 (SMTP), 110 (POP3)
  • Metoda uwierzytelniania: STARTTLS
  • Włączona autoryzacja SMTP (ustawienia logowania takie jak do odbioru poczty)

https://aldstudio.pl/wsparcie/img_knowledgebase/konfiguracja_klient_pocztowy.jpg


Pocztę e‑mail można obsługiwać zarówno poprzez połączenia szyfrowane (SSL), jak i nieszyfrowane (bez SSL). Zalecane jest korzystanie z połączenia z włączonym protokołem SSL.

Dodatkowo dostęp do poczty jest możliwy pod adresem: aldstudio.pl/poczta.


Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
13
Wyświetleń:
282

Zależne artykuły