Utworzenie adresu e-mail / Generowanie nowego hasła

1. Po zalogowaniu do panelu hostingu należy wybrać odpowiednią domenę.

2. W sekcji Zarządzanie pocztą E-mail, należy kliknąć w Konta E-mail.

Directadmin_Email_1.jpg

 

3. W polu Nazwa użytkownika należy wprowadzić nazwę nowej skrzynki e-mail.

4. W polu Hasło należy wpisać nowe hasło lub wygenerować klikając w symbol kostek go gry.

5. W polu Rozmiar skrzynki (MB) można wpisać pojemność skrzynki w megabajtach lub można wybrać opcję Bez limitu.

6. Należy kliknij przycisk Utwórz konto.

Directadmin_Email_2.jpg

Generowanie nowego hasła

 

7. W celu wygenerowania nowego hasła należy w panelu hostingu wybrać odpowiednią skrzynkę, a następnie kliknąć na symbol Plusa.

Directadmin_Email_3.jpg

 

8. Klikamy w opcję Zmiana hasła/nazwy użytkownika. W nowym oknie w polu Hasło należy ustawić nowe hasło, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Directadmin_Email_4.jpg

Szczegóły artykułu

Identyfikator artykułu:
4
Wyświetleń:
505

Zależne artykuły