Jak zarządzać mediami?

Po zalogowaniu do panelu strony w zakładce Media -> Biblioteka możemy sprawdzić jakie pliki znajdują się w bazie naszej strony. Z tego poziomu możemy również dodać nowy plik, nadać mu alternatywną nazwę oraz nadać mu opis.